Làm thế nào để tạo Swap cho Ubuntu 14

Một trong những cách dễ nhất để tăng bộ nhớ trên máy chủ chạy Ubuntu khi bị thiếu bộ nhớ RAM là tạo Swap bộ nhớ ảo được lấy từ ổ đĩa cứng làm RAM. Vì vậy bạn nên sử dụng Swap cho máy tính sử dụng hệ điều hành Linux như Ubuntu, CentOS.

tạo swap cho ubuntu

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo Swap cho Ubuntu.

Cách tạo Swap cho Ubuntu như sau:

Đầu tiên bạn kiểm tra xem máy của bạn đã được tạo Swap chưa bằng dòng lệnh:
sudo swapon -s  hoặc có thể sư dụng lệnh free -m . ở đây mình sử dụng lệnh swapon -s

Kết quả trả về:

Filename  Type  Size  Used  Priority

Nếu bạn thấy kết quả trả về ở trên có nghĩa là máy bạn chưa tạo Swap.

Bây giờ bạn chạy dòng lệnh phía dưới để tạo Swap cho máy của bạn (Lưu ý: chạy dưới quyền root), ở đây nếu máy chủ của bạn có dung lượng ít hơn hoặc bằng 1GB RAM bạn nên tạo Swap là 1GB bằng với số GB RAM hiện tại của máy, cũng có thể bạn tạo Swap gấp đôi số lượng RAM của máy tuỳ thuộc vào dung lượng ổ đĩa cứng của máy.
Lệnh xem ổ đĩa của bạn đã sử dụng bao nhiêu và còn trống bao nhiêu bằng dòng lệnh:

Xem thêm  Ubuntu chính thức cập bến Windows Store, có thể tải và cài đặt

df -h

Kết quả trả về:

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda 59G 1.3G 55G 3% /
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
udev 2.0G 12K 2.0G 1% /dev
tmpfs 396M 312K 396M 1% /run
none 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
none 2.0G 0 2.0G 0% /run/shm
none 100M 0 100M 0% /run/user

 

Lệnh tạo Swap Ubutun:

sudo fallocate -l 4G /swapfile

Ở dòng lệnh trên mình đang tạo Swap với dung lượng 4GB bạn có thể thay thế số “4” phù hợp với bạn.

Kiểm tra Swap vừa mới tạo với dòng lệnh:  ls -lh /swapfile

Kết quả trả về:  -rw-r–r– 1 root root 4.0G Dec 7 02:53 /swapfile

Tiếp theo chúng ta nên phân quyền đọc, ghi để bảo mật cho tập tin Swap tránh những người dùng khác có thể đọc và chỉnh sửa, xoá tập tin Swap nếu như trên máy chủ của bạn có nhiều người dùng.

Bạn chạy dòng lệnh sau: sudo chmod 600 /swapfile

Sau khi chạy dòng lệnh trên bạn kiểm tra lại xem đã thành công hay chưa bằng dòng lệnh:

Xem thêm  Thiết lập các chế độ khóa màn hình trên Macbook, iMac

ls -lh /swapfile

Kết quả trả về: -rw——- 1 root root 4.0G Dec 7 02:53 /swapfile  như thế này là được.

Chạy tiếp dòng lệnh: sudo mkswap /swapfile

Kết quả trả về: Setting up swapspace version 1, size = 4194300 KiB no label, UUID=e2f1e9cf-c0a9-4ed4-b8ab-714b8a7d6944

Chạy thêm dòng lệnh bất swap lên để sử dụng : sudo swapon /swapfile

Bây giờ bạn chạy lệnh: swapon -s  xem đã có Swap hay chưa

Bạn làm theo các bước dưới đây để khi khởi động lại máy chủ Swap không bị mất:

Chạy lệnh: nano /etc/fstab

Thêm dòng: /swapfile none swap sw 0 0 

tạo swap ubuntun

vào cuối file fstab sau đó lưu lại như hình trên.

Như vậy bạn đã tạo  Swap thành công.