Trang chủ » Tag Archives: các cách hiển thị tệp ẩn

Posts Tagged: "các cách hiển thị tệp ẩn"

Cách hiển thị tệp ẩn trong Mac OS X

Bạn cần hiển thị các tệp ẩn trên Mac? Đây là điều khá phổ biến nếu bạn muốn mở các tệp bị ẩn trên Mac. Chẳng hạn như tệp .htaccess đã được tải xuống, tệp .bash_profile, tệp .svn directory. Hoặc bất kỳ thứ gì có dấu "." đứng...