Trang chủ » Thủ thuật

Chuyên mục "Thủ thuật"

Hướng dẫn, chia sẻ các thủ thuật sử dụng máy tính, phần mềm trên các hệ điều hành

Cách hiển thị tệp ẩn trong Mac OS X

Bạn cần hiển thị các tệp ẩn trên Mac? Đây là điều khá phổ biến nếu bạn muốn mở các tệp bị ẩn trên Mac. Chẳng hạn như tệp .htaccess đã được tải xuống, tệp .bash_profile, tệp .svn directory. Hoặc bất kỳ thứ gì có dấu "." đứng...