Lỗ hổng nghiêm trọng hệ thống APFS trên macOS High Sierra

Một nhà phát triển phần mềm vừa tìm thấy một lỗ hổng nghiêm trọng có thể sẽ dẫn đến việc mất mát dữ liệu trên macOS High Sierra.

Theo ông Mike Bombich, người tìm ra lỗi này trong công việc thường ngày cho biết hệ thống APFS trên macOS có một lỗ hổng trên ‘disk image’ dẫn đến việc mất dữ liệu. Ông giải thích rằng mình phát hiện lỗ hổng này trong việc ghi dữ liệu trên APFS trong khi làm việc trên Sparse disk image.

phần vùng macos

Đối với những người không quen thuộc về các thuật ngữ, Sparse disk image (ổ đĩa thưa thớt) về cơ bản là một tệp tin mà macOS gắn kết trên máy tính để bàn và xử lý như thể nó là một ổ đĩa vật lý gắn kết với một cấu trúc ổ đĩa cổ điển. Sự linh hoạt của hình ảnh đĩa thưa thớt có nghĩa là chúng thường được sử dụng trong quá trình thực hiện sao lưu và hoạt động nhân bản đĩa, do đó trải nghiệm rộng rãi với chúng.

Xem thêm  Lộ thêm nhiều chi tiết và cấu hình của iPhone 8

Vào đầu tuần này tôi phát hiện có một ổ đĩa có định dạng AFPS cho thấy không gian trống khá rộng mặc dù về cơ bản, dung lượng hiển thị rằng ổ đĩa đã đầy. Tò mò, tôi sao chép một tập tin video vào ổ đĩa để xem có chuyện gì sẽ xảy ra, ngạc nhiên thay toàn bộ tệp tin đã được sao chép mà không gặp bất cứ thông báo lỗi gì. Để chắc chắn, tôi đã mở đoạn video lên, chạy từ đầu đến cuối và gặp bất cứ vấn đề gì. Tập tin hoàn toàn nguyên vẹn và nằm trên ổ đĩa. Tuy nhiên khi tôi unmount và mount lại ổ đĩa đó, đoạn video đã bị hỏng. May thay đây chỉ là các dữ liệu thử nghiệm, nhưng thử tưởng tượng bạn sẽ tiếc nuối như thế nào nếu nhận thấy dữ liệu của mình bị mất.

Xem thêm  Cách đặt địa chỉ IP tĩnh và DNS cho Mac OSX

Điều này xác định hai vấn đề chính, đầu tiên là không gian đĩa trống trên Sparse không nhận được cập nhật khi dung lượng đĩa vật lý đầy. Thứ hai, thiếu thông báo lỗi trong trường hợp yêu cầu ghi bị lỗi do đó dữ liệu ghi vào sẽ bị bỏ qua.

Các lỗi xác định được đã được báo cáo cho Apple. Ông cũng lưu ý thêm rằng các ổ đĩa khởi động SSD và các volume APFS thông thường khác không bị ảnh hưởng bởi lỗi này, đó là tin tốt bởi vì hầu hết người dùng sẽ không bị nguy hiểm do lỗi này.

Chi tiết về lỗi được Bombich mô tả trong video dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=k60NvrJnNOY

Theo macrumors