Trang chủ » Mac OSX

Chuyên mục "Mac OSX"

Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Mac OSX của Apple, chia sẻ phần mềm trên hệ điều hành Mac OSX, sửa lỗi nâng cấp hệ điều hành Mac OSX

Cách hiển thị tệp ẩn trong Mac OS X

Bạn cần hiển thị các tệp ẩn trên Mac? Đây là điều khá phổ biến nếu bạn muốn mở các tệp bị ẩn trên Mac. Chẳng hạn như tệp .htaccess đã được tải xuống, tệp .bash_profile, tệp .svn directory. Hoặc bất kỳ thứ gì có dấu "." đứng...