Khắc phục lỗi không khởi động Mysql trên Ampps

Khi bạn sử dụng Ampps để tạo localhost trên máy tính sẽ có lỗi xảy ra khi mở phần mềm Ampps lên để làm việc. Lỗi không khởi động Mysql khi bạn click vào Start Mysql nó cứ khởi động và stop mặc dù bạn nhấn “Start” liên tục cũng không thế khắc phục được lỗi này.

lỗi mysql ampps

Các khắc phục lỗi không Start Msql của Ampps như sau:

Bạn vào thư mục cài đặt Ampps mặc định trong ổ “C” của máy tính theo đường dẫn sau: Ampps\mysql\data\mysql. 

mysql ampps

Tại đây bạn tạo một folder tên gì cũng được và di chuyển(Cut) tất cả các file theo danh sách ở dưới vào folder mới tạo.

  • innodb_index_stats.frm
  • innodb_table_stats.frm
  • slave_master_info.frm
  • slave_relay_log_info.frm
  • slave_worker_info.frm
  • innodb_index_stats.ibd
  • innodb_table_stats.ibd
  • slave_master_info.ibd
  • slave_relay_log_info.ibd
  • slave_worker_info.ibd

lỗi mysql ampps

Sau đó mở phần mềm Ampps lên rồi khởi động lại Mysql. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm  Làm thế nào để khôi phục Font chữ mặc định như lúc đầu trên Mac OSX