Sản phẩm mới của Apple :)

Sản phẩm mới nhất của Apple khiến Fan công nghệ phải khóc thét và rất có thể sẽ được đặt tên là iDép hoặc iShoes =))

vui-cong-nghe

Xem thêm  Ảnh động: Cách tạo hoa văn tuyệt đẹp trên gỗ