Ảnh động: Mải bắt Pokemon và bị bạn chơi khăm ^^

Chắc bác này đang mải bắt Pokemon nên mới bị bạn khơi khăm suýt mất mạng thế này ^^

Vui công nghệ

Xem thêm  Xách một bao tiền lẻ 18,99 triệu đồng mua Samsung Galaxy Note7