Ảnh động: Mải bắt Pokemon và bị bạn chơi khăm ^^

Chắc bác này đang mải bắt Pokemon nên mới bị bạn khơi khăm suýt mất mạng thế này ^^

Vui công nghệ

Xem thêm  Sản phẩm mới của Apple :)