Apple tiếp tục nhận thay thế màn hình Macbook 12inch, Macbook Pro Retina bị tróc lớp chống loá miễn phí

Nếu bạn đang sử dụng Macbook 12 inch, Macbook Pro màn hình Retina bị tróc lớp phủ màn hình chóng loá. Apple sẽ thay thế màn hình máy Macbook, Macbook Pro Retina của bạn hoàn toàn miễn phí với yêu cầu máy bạn mua vào khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2012 cho đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2017 hoặc trong vòng 3 năm tính từ lúc bạn mùa từ lúc máy được bán lần đầu tiên, bất kỳ trong hai điều kiện cái nào lâu hơn thì được tính.

macbook màn hình retina bị lỗi

Chương trình này không được Apple công bố công khai, nhưng Apple khẳng định với trang web MacRumors rằng việc sửa chữa tiếp tục được xỷ lý nội bộ thông qua AppleCare. Apple không có kế hoạch công khai chương trình trong thời gian này, không giống như các chương trình trước đây như thay thế pin iphone 6s,…và rất nhiều chương trình khác được liệt kê trên website họ.

Xem thêm  Điện thoại Xiaomi Mi 4c phát nổ trong túi quần tại Trung Quốc

Chúng tôi khuyến nghị những khách hàng bị ẩn hưởng lên lịch hẹn với Genius Bar tại Apple Store hoặc liên hệ với đội hổ trợ của Apple qua điện thoại, chat online hoặc email. Bạn vào trang Support apple click vào  “get help” trên trang, sau đó chọn Mac > Mac notebooks > Hardware Issues > Display Issue và chọn những hổ trợ được hiển thị.

trang support apple

Website hổ trợ của Apple sẽ yêu cầu bạn cung cấp serial number của máy Mac, bạn có thể tìm thấy nó bằng cách click và  logo Apple chọn About this Mac.

Những khách hàng bị ẩn hưởng có thể mang máy tới nhà cung cấp dịch vụ được uy quyền của Apple để quyết định xem liệu máy của bạn có đủ điều kiện để hổ trợ hay không.

Macbook 12inch , Macbook Pro Retina bị tróc lớp chống loá

Nếu như bạn đã mất tiền liên quan đến vấn đề này mà không nằm trong chế độ được bảo hành thì bạn có thể được trả lại tiền nếu đủ điều kiện, bạn có thể đề xuất việc này bằng cách liên hệ trực tiếp với bộ phận hổ trợ của Apple.

Xem thêm  Tăng tốc Macbook, iMac của bạn với Activity Monitor

thay màn hình retina

Màn hình được Apple thay mới hoàn toàn khi bị lỗi tróc lớp chống loá 

MacRumors tiết lộ rằng chương trình sửa chữa này tồn tại từ tháng 10 năm 2015 dựa trên hơn 2 năm thu thập những khiếu nại từ hàng nghìn khách hàng trên forums của Apple và những nơi khác.

Website Staingate chứa một thư viện của máy Macbook Pro Retina với màn hình bị lỗi này, tiết lộ rằng những điểm bị lỗi có thể lan rộng ra hết toàn bộ màn hình trong những trường hợp nghiêm trọng. Trong khi đó một Group Facbook liên quan đến vấn đề này có 9000 thành viên và đang tiếp tục theo dõi.

Theo macrumors