Trang chủ » Tag Archives: Google Authenticator

Posts Tagged: "Google Authenticator"

Bảo vệ tài khoản gmail với Google Authenticator

Bảo mật 2 bước cho tài khoản là điều rất quan trọng khi bạn sử dụng mail để làm việc và lưu những dữ liệu quan trọng trên google Drive hoặc mail của bạn dùng để reset mật khẩu facebook, tài khoản quan trọng khác...Nếu...