Ảnh động: Công nghệ bên trong tổ chim ^^

Công nghệ ở một thế giới khác ^^ Nhiều khi thấy mình không bằng một con chim ^^

vui-cong-nghe-4242

Xem thêm  Công nghệ mới ^^