Cách đổi tên các File hoặc Folder trên Mac OS X

Hệ điều hành Mac OS X tích hợp tính năng đổi tên các tập tin và thư mục một cách rất dễ dàng và nhanh chóng..

Cách nhanh nhất để đổi tên đó là bạn sử dụng phím “Return” bằng cách chọn tập tin hoặc thư mục sau đó nhấn “Return”.

Cách đổi tên thư mục trong Mac OS X

Sau khi nhấn “Return” bạn nhập tên mới của thư mục hoặc tập tin mà bạn muốn đổi và nhấn tiếp “Return” và như vậy đã hoàn thành.

Cách đổi tên thư mục trong Mac OS X

Một cách khác và truyền thống hơn đó là các bạn sử dụng chuột. Bạn nhập chuột phải vào tập tin hoặc thư mục muốn đổi tên và chọn “Rename” và sau đó tiến hành đổi tên.

Cách đổi tên thư mục trong Mac OS X

Bạn cũng có thể đổi tên nhiều thư mục, tập tin cùng 1 lúc. Chỉ việc chọn các thư mục muốn đổi tên và chọn “Rename”.

Xem thêm  Cách hiển thị tệp ẩn trong Mac OS X

Cách đổi tên thư mục trong Mac OS X

Khi chọn “Rename” các bạn sẽ có nhiều tùy chỉnh khác nhau.

Ở tùy chỉnh này sẽ có 3 lựa chọn:

  • Replace Text: Thay đổi các từ giống nhau (1 phần hoặc toàn bộ) bằng các từ mới.
  • Add Text: Thêm từ vào trước hoặc sau tên sẵn có của thư mục. Phần này sẽ có tùy chỉnh bên phải có “after name” và “Before name”
  • Format: Đổi tên các thư mục thành tên mới, có thể tùy chọn đuôi phía sau hoặc trước các tập tin có số đếm tăng dần, hoặc theo ngày.

Cách đổi tên thư mục trong Mac OS X

Replace Text

Cách đổi tên thư mục trong Mac OS X

Add Text

Cách đổi tên thư mục trong Mac OS X

Format

Chúc các bạn thành công!