Các vật phẩm được thưởng khi lên level game Pokemon GO

Những vật phẩm trong Pokemon GO đều có tác dụng nhất định, hữu ích dành cho người chơi, có nhiều cách để lấy Pokeballs miễn phí, nhận Candy miễn phí, kiếm tiền Pokecoins miễn phí… Và với mỗi lần lên level, game thủ cũng sẽ nhận được những items miễn phí tùy theo từng cấp độ như: Pokeball, Revive, Egg Incubator, Incense, Razz Berry…

vật phẩm pokemon

Level 2: Poke Ball x10

Level 3: Poke Ball x15

Level 4: Poke Ball x15

Level 5: Poke Ball x20, Potion x10, Revive x10, Incense x1

Level 6: Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Egg Incubator x1

Level 7: Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Incense x1

Level 8: Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Razz Berry x10, Lure Module x1

Level 9: Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Razz Berry x3, Lucky Egg x1

Level 10: Poke Ball x20, Super Potion x20, Revive x10, Razz Berry x1, Incense x1, Lucky Egg x1, Egg Incubator x1, Lure Module x1

Xem thêm  Ứng dụng, Game đang miễn phí trong thời gian ngắn trị giá 28USD

Level 11: Poke Ball x15, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3

Level 12: Great Ball x20, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3

Level 13: Great Ball x10, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3

Level 14: Great Ball x10, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3

Level 15: Great Ball x15, Hyper Potion x20, Revive x10, Razz Berry x10, Incense x1, Lucky Egg x1, Egg Incubator x1, Lure Module x1

Level 16: Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5

Level 17: Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5

Level 18: Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5

Level 19: Great Ball x15, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5

Level 20: Ultra Ball x20, Hyper Potion x20, Revive x20, Razz Berry x20, Incense x2, Lucky Egg x2, Egg Incubator x2, Lure Module x2

Xem thêm  Mẹo ấp trứng Pokémon GO, kiếm trứng cho Pokemon của bạn

vật phẩm pokemon

Level 21: Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10

Level 22: Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10

Level 23: Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10

Level 24: Ultra Ball x15, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10

Level 25: Ultra Ball x25, Max Potion x20, Revive x15, Razz Berry x15, Incense x1, Lucky Egg x1, Egg Incubator x1, Lure Module x1

Level 26: Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15

Level 27: Ultra Ball X10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15

Level 28: Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15

Level 29: Ultra Ball x15, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15

Level 30: Ultra Ball x30. Max Potion x20, Max Revive x20, Razz Berry x30, Incense x3, Lucky Egg x3, Egg Incubator x3, Lure Module x3

Xem thêm  Pokémon Go sẽ có trên Apple Watch vào cuối năm nay

Level 31: Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15

Level 32: Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15

Level 33: Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15

Level 34: Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15

Level 35: Ultra Ball x30, Max Potion x20, Max Revive x20, Razz Berry x20, Incense x2, Lucky Egg x1, Egg Incubator x1, Lure Module x1

Level 36: Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20

Level 37: Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20

Level 38: Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20

Level 39: Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20

Level 40: Ultra Ball x40, Max Potion x40, Max Revive x40, Razz Berry x40, Incense x4, Lucky Egg x4, Egg Incubator x4, Lure Module x4.